pesan lebaran para dalang

Lebaran telah berlalu, pintu maaf telah dibuka dan akan terus dibuka...
sms lebaran
Ada beberapa pesan lebaran baik via sms atau e-mail berbahasa Jawa yang asyik untuk dicatat, seperti:

(dari Indah - Semarang)

Aruming pangruwating jiwa,
winayah ing lekasing ati suci,
sumusul lumunturing nugraha jatining sedya.
Sugeng Riyadi, nyuwun agunging samodra pangaksami

atau (dari Budi Karyanto - Semarang)
mbok menawi wonten tingkah laku lan keladuk ing pangucap ingkang mboten nuju ing prono, kawula nyuwun agenging samudra pangapunten, sugeng idul fitri.

atau (dari Salatiga)
Rinenggo budyo pudyaning Satoto, kula ngaturaken purwabaning pisungsun atur "Sugeng riyadi", sedoyo kelepatan nyuwun agunging pangapunten

atau (dari Pak Dhe Soenardi - Kudus )
Saparipurnaning gati genep sacandra kurang sahari nuhoni dhawuhing Gusti, purih siam sami, pun mbabar dadi fitri tumanduking sarira sawiji wiji, Mugi pun lebur lan antuk ridho pangapura lan sih wilasaning Gusti, Sedaya dosa duraka kita sami.

atau (dari Siswanto - Bontang)
Sumunaring suryowayah ratri cinondro resik resik ing wardoyo, Ngaturaken sugeng riyadi, nyuwun agunging samodropangaksami lahir bathos

Well, saya juga mohon dimaafkan lahir dan batin ya..

10 komentar:

  On 8/14/2010 8:48 AM Anonymous said...

  parikan riyoyo ne di tunggu kang!

   

  tiada gading yg tak RETAK
  tiada tuyul yg tak BOTAK
  tiada bisul yg tak BENGKAK
  tiada luka yg tak KOYAK
  Mohon dimaafkan segala kesalahan...

   
  On 10/01/2011 8:33 AM yoxx said...

  tiada gading yang tak retak
  tiada tuyul yang tak botak
  tiada bisul yang tak bengkak
  kalau ada khilaf endap di benak
  sudilah pintu maaf dibuka sejenak

   
  On 10/01/2011 8:38 AM Anonymous said...

  Sugeng Riyadi. Bingahing manah awit Gusti sampun hangganjar kamenangan, lumebet dateng dinteng ingkang fitri. Nyuwun pangapunten sedoyo lepat lahir bathos.

   
  On 10/01/2011 8:41 AM condro said...

  Sugeng Riyadi Fitri, Bilih wonten lepat klentuning sakdangunipun kawula, ugi kirang ing tata trapsilanipun atur, kula nyuwun agunging pangaksami, mugi-mugi kaparingan ridho kawangsulaken dhumateng kawontenan ingkang fitri suci kanti kersa paring lan nampi pangapunten.nuwun.

   
  On 10/01/2011 8:47 AM dalang said...

  Ngaturaken sugeng riyadi. Nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami saking sedoyo lepat. Mugi-mugi kalebet piyantun ingkang fitri.

   
  On 1/09/2012 2:33 AM bu dhe said...

  Gumiliring mongso kolo yekti purbaning kang moho kuoso,
  wis purno romadhone idul fitri tumiyung angusap dosa mring sasomo apuro ingapuro lahir trusing batin sinedyo manunggaling roso asih mring sasomo.
  Kulo sak kluargo nyuwun pangapunten maring sdrek ingkang tak tresnani.
  Sugeng riyadi.

  ---
  Kagem para sutresna sedaya:

  Adrenging manah arsa sowan, kasrimpet cupeting wanci lan jangkah dalem.
  Pramila, sinareng mijiling Dinten Riyadi punika, dalem ngaturaken Sugeng Riyadi,
  1 Syawal 1432 H. Nyuwun agunging samodra pangaksami lathi trusing manah.
  Sedaya kalepatan dalem kersaa para sutresna sedaya nyirnaaken saking rina-rina
  ingkang badhe lumampah ing samangke, dalah sirna saking kalbu.

  ----
  Aruming jiwo lumantar ati suci lumunturing nugraha jatining sedya.saha kanti andap asoring budi ligawaning ati,
  hangaturaken SUGENG RIYADI, nyuwun lumunturing agunging samudra pangaksami tumrap sedoyo lepating rengkuh,
  tutur tingkah mboten prayogi, mugi lebur pangastuti ing dinten suci puniki

   
  On 5/12/2012 1:00 AM ki dalang said...

  wus wayahira lebar
  anggonira tarak brata...
  mugi lebur
  sakabehing angkara...
  nyuwun agunging
  pangaksama

   

  keren2 kang....
  salam

   
  On 8/04/2014 3:40 AM rudi said...

  sms lebaranyang keren.. makasih kang

   

Post a Comment

Terimakasih sudah berkomentar